Anytime Anywhere:

- Easy Online Ανταλλαγή Δεδομένων

Read more

Anytime Anywhere:

- Vritual Λογιστήριο Μέσω Internet

Read more

Anytime Anywhere:

- Online Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Read more

Anytime Anywhere:

- Online Υπηρεσία Μισθοδοσίας

Read more

   

Ιδιώτες

Επιχειρήσεις

Εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, μία ομάδα υψηλά καταρτισμένων συνεργατών μας θα σας συναντήσει για μια πρώτη διερευνητική επαφή και συμβουλευτική υποστήριξη σε προσυμφωνημένο χώρο χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς. Οι άνθρωποί μας, αφού μελετήσουν λεπτομερώς και κατανοήσουν πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν, ειδικά για εσάς, εξατομικευμένα προγράμματα, να καθορίσουν τη δουλειά που απαιτείται να γίνεται σε περιοδική βάση και να σας συμβουλέψουν για εξειδικευμένα projects που σας αφορούν. Στη συνέχεια, οι Bookkeepers & Co θα σας παρουσιάσουν συγκεκριμένη οικονομική προσφορά, φτιαγμένη στα μέτρα της επιχείρησής σας. Τέλος, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για το τι θα χρειαστούμε από εσάς ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα.

Το γραφείο μας, πέρα από τους παραδοσιακούς τρόπους συνεργασίας, αναλαμβάνει απομακρυσμένη παροχή όλων των λογιστικών υπηρεσιών, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών και του internet, με το σύστημα Αnytime Anywhere – Bookkeepers & Co απελευθερώνοντάς σας από δεσμευτικά ραντεβού με τον λογιστή σας και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησης που προϋποθέτει την τακτική φυσική σας παρουσία σε συγκεκριμένο μέρος.


Πώς θα ενημερώνονται τα λογιστικά σας βιβλία;

Οι συνεργάτες μας σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της επιχείρησής σας, θα παραλαμβάνουν το υλικό πληροφόρησης όπως τιμολόγια, αποδείξεις, λογαριασμούς, κτλ, θα αναλάβουν να κατηγοριοποιήσουν τα δεδομένα αυτά, να ελέγξουν την ορθότητά τους, να επικοινωνήσουν μαζί σας για τυχόν διευκρινήσεις όταν χρειαστεί, να σας ενημερώσουν για εντοπισμένα λάθη και τέλος να προβούν στην καταχώρησή τους και την ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων.
Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μας προμηθεύσουν το υλικό το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί με λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησής τους:

Easy Online – Bookkeepers & Co, με την μέθοδο  αυτή η διακίνηση των παραστατικών μπορεί να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή από τον υπολογιστή σας μέσω ενός προσωπικού σας λογαριασμού κατευθείαν σε μια κοινή βάση δεδομένων όπου έχετε πρόσβαση μόνο εσείς και το προσωπικό που θα αναλάβει την επεξεργασία των δεδομένων. Εσείς έχετε την δυνατότητα να δείτε ότι παρελήφθησαν από τους συνεργάτες μας επιτυχώς και με ασφάλεια καθώς και αν αυτά έχουν επεξεργαστεί από τους ανθρώπους μας. Ένα virtual αρχείο των παραστατικών σας δημιουργείται στην βάση μας διαθέσιμο σε εσάς Anytime Anywhere. Μόνο προαπαιτούμενο για αυτόν τον τρόπο συνεργασίας είναι να διαθέτετε μια σύνδεση internet και ένα scanner.
Η μέθοδος αυτή, λόγω της φύσης της, σας δίνει την δυνατότητα να επωφεληθείτε των ποιοτικών υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν δραστηριοποιείστε*, με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Τα βασικά πλεονεκτήματά της είναι:
- Τα βιβλία σας θα είναι πάντα στην ώρα τους ενημερωμένα με όλα τα στοιχεία, αφού οποιαδήποτε στιγμή λάβετε ένα παραστατικό έχετε την δυνατότητα να μας ενημερώσετε ανέξοδα και άμεσα.
- Αποβάλλετε το άγχος των συνεχών συναντήσεων με τον λογιστή σας και το κόστος που αυτό συνεπάγεται, αφιερώνοντας τον πολύτιμο χρόνο σας στην επιχειρηματική δραστηριότητά σας
- Έχετε πάντα διαθέσιμα όλα τα παραστατικά σε περίπτωση που τα χρειαστείτε, αφού εσείς κρατάτε τα πρωτότυπα, ενώ εμείς διατηρούμε το ηλεκτρονικό αρχείο. Την ίδια στιγμή, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, εντός ή εκτός Ελλάδας, έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλο το αρχείο των παραστατικών σας, αντλώντας πολύτιμη πληροφόρηση για τις συναλλαγές προηγούμενων περιόδων.
- Έχετε την δυνατότητα Anytime Anywhere να παρακολουθείτε αν τα παραστατικά σας έχουν επεξεργαστεί από τους ανθρώπους μας.

Η μέθοδος Easy Online προτείνεται για μηνιαία, δεκαπενθήμερη, εβδομαδιαία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθημερινή τήρηση βιβλίων.


Easy by Post – Bookkeepers & Co, η μέθοδος αυτή προτίνεται σε όσους για οποιονδήποτε λόγο, προτιμούν την φυσική διακίνηση των πρωτότυπων παραστατικών και διατήθεται επίσης σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος*. Σε αυτή την περίπτωση, η διακίνηση των παραστατικών γίνεται περιοδικά, με προπληρωμένους ταχυδρομικούς φακέλους, στους οποίους τοποθετείτε όλα τα προς λογιστικοποίηση παραστατικά τον οποίο ταχυδρομείτε δωρεάν σε συγκεκριμένη προτυπωμένη διεύθυνση. Το γραφείο μας θα αναλάβει να επεξεργαστεί, καταχωρήσει και κατηγοριοποιήσει τα στοιχεία που θα μας στείλετε, ενώ ένα virtual αρχείο παραστατικών, διαθέσιμο Anytime Anywhere μπορεί να δημιουργηθεί και σε αυτή την περίπτωση, μόνο ως ξεχωριστή υπηρεσία αν μας το ζητήσετε. Το φυσικό αρχείο μόλις επεξεργαστεί θα σας επιστραφεί προς φύλαξη στον χώρο σας με αλληλογραφία οπότε και θα παραλάβετε τον επόμενο φάκελο ώστε να μας στείλετε εκ νέου όσα παραστατικά έχετε συγκεντρώσει έως εκείνη την στιγμή.

Η μέθοδος Εasy by Post προτείνετε για μηνιαία ή δεκαπενθήμερη τήρηση βιβλίων.


Visit Me – Bookkeepers & Co, τέλος μπορείτε να επιλέξετε τον γνωστό κλασικό τρόπο συνεργασίας όπου η ανταλλαγή του υλικού πληροφόρησης γίνεται με προκαθορισμένα ραντεβού. Mε περιοδικές επισκέψεις στον χώρο σας, οι άνθρωποί μας, παραλαμβάνουν το υλικό πληροφόρησης και σας παραδίδουν το ήδη επεξεργασμένο καταχωρημένο της προηγούμενης περιόδου. Ακόμη μπορείτε αν προτιμάτε να μας παραδίδετε αυτοπροσώπως εσείς τα παραστατικά σας στον δικό μας χώρο. Όπως και στο Easy by Post ένα virtual αρχείο παραστατικών διαθέσιμο Anytime Anywhere μπορεί να προσφερθεί σαν ξεχωριστή υπηρεσία. Ο συγκεκριμένος τρόπος συνεργασίας διατίθεται προς το παρόν μόνο εντός λεκανοπεδίου Αττικής και σε κοντινές σε αυτό περιοχές.

Όλα τα ανωτέρω προγράμματα υπό ορισμένες προϋποθέσεις** μπορούν να προσφερθούν και σαν εξ αποστάσεως τήρηση βιβλίων (remote bookkeeping service) στον προσωπικό σας υπολογιστή.


Πώς λειτουργεί το Virtual Λογιστήριο;

Προσαρμοσμένοι πλήρως στις ανάγκες της νέας εποχής διαθέτουμε στις επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας το σύστημα Anytime Anywhere – Bookkeepers & Co με σκοπό να γίνουμε ο πολύτιμος συνεργάτης σας που θα βρίσκεται Anytime Anywhere πραγματικά δίπλα σας.
Με το σύστημα Anytime Anywhere – Bookkeepers & Co μέσω ενός προσωπικού λογαριασμού σας αποκτάτε πλήρη πρόσβαση (read, print, save as, upload, download) σε έναν κοινόχρηστό χώρο που μόνο εσείς και οι Bookkeepers & Co μπορούν να έχουν πρόσβαση. Εκεί θα βρίσκεται κατηγοριοποιημένο σε ηλεκτρονικούς φακέλους όλο το αρχείο σας και το ιστορικό της επιχείρησής σας ενώ εσείς θα αποκτάτε άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες μας. Έτσι μπορείτε με ασφάλεια να έχετε πρόσβαση σε όλα τα παραστατικά σας, να δείτε και να κατεβάσετε αρχεία δηλώσεων παλαιοτέρων περιόδων, να δείτε τις οικονομικές αναφορές που μας έχετε ζητήσει, να εξάγεται τις πληροφορίες που χρειαζόσαστε, να μας ζητήσετε συμβουλευτική υποστήριξη, να παρακολουθείτε κάθε στιγμή την εξέλιξη των εργασιών που μας έχετε αναθέσει καθώς και να έχετε πρόσβαση 24/7 online σε όλες τις επιλεγμένες υπηρεσίες σας από οποιοδήποτε μέρος βρίσκεστε εντός ή εκτός Ελλάδος. Μόνες προϋποθέσεις να εγγραφείτε στις αντίστοιχες υπηρεσίες μας και να υπάρχει μια σύνδεση internet στο μέρος απ' όπου θα μας χρειαστείτε.
Το σύστημα Αnytime Anywhere – Bookkeepers & Co στην πιο ολοκληρωμένη του μορφή δίνει την δυνατότητα να έχετε Anytime Anywhere πάντα μαζί σας ένα πλήρες Virtual Τμήμα Λογιστηρίου! Είναι σαν να έχετε το λογιστήριό σας διαθέσιμο 24/7 παντού, αποτελεί δε ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια σας το οποίο προσαρμόζεται απόλυτα στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη χωριστά!


Πώς δουλεύουν οι Online Συμβουλευτικές Υπηρεσίες;

Με το που θα εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας αποκτάτε τον δικό σας ηλεκτρονικό λογαριασμό πελάτη ο οποίος σας δίνει Anytime Anywhere δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το τμήμα Consulting -Bookkeepers & Co. Όταν χρειαστείτε την συμβουλευτική μας υποστήριξη για θέματα καθημερινότητας ή και πιο σύνθετα ζητήματα δεν έχετε παρά να μας στείλετε μέσα από τον προσωπικό σας λογαριασμό μια σύντομη και περιεκτική περιγραφή του θέματος που σας απασχολεί. Πολύ σύντομα θα λάβετε μια απάντηση για την εξέλιξη του ερωτήματός σας ή ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ο πιο κατάλληλος συνεργάτης μας θα αναλάβει να ετοιμάσει την απάντηση στο ερώτημά σας.
Για πιο πολύπλοκα θέματα που απαιτούν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης οι συνεργάτες μας θα σας ενημερώσουν σχετικά και θα βρίσκονται διαθέσιμοι στον χώρο σας ,στον χώρο μας ή σε κάποιο άλλο άνετο μέρος μετά από προκαθορισμένο ραντεβού.
Στις περιπτώσεις όπου για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η επικοινωνία σας με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε τηλεφωνικά.
Τέλος για οποιαδήποτε θέμα σας απασχολεί μπορείτε να μας επισκεφθείτε στον χώρο μας ή να μας ζητήσετε να βρεθούμε εμείς στον χώρο σας το οποίο μπορεί να γίνει μετά από προκαθορισμένες ώρες ραντεβού.